William Mitchell Ramsay’in Not Defterinde Derbeli Antipatros, Akmoneia ve Roma

Marcus CHIN – Leah LAZAR   42–52

Doi: 10.36991/PHILIA.202003 

Kaynak göster 

 

Öz: Makalede Uşak’ta bulunan ve 1914 yılında William Mitchell Ramsay tarafından kaydedilen Geç Hellenistik Dönem tarihli bir onurlandırma yazıtındaki yeni okumalar sunulmaktadır. Phrygia’da kimliği tam olarak saptanamayan bir yerleşimin sakinleri tarafından dikilen yazıt, Cicero ve Strabon’un pasajlarından bilinen Lykaonia dinastı Derbeli Antipatros’u onurlandırmaktadır. Yazarlar yazıtın gözden geçirilmiş metnini ve çevirisini sunduktan sonra yeni okuma önerilerini tartışmakta ve fragman olarak korunan bu muammalı yazıtın tarihsel önemini irdelemektedirler. Antipatros’un Küçük Asya ve Roma arasında kentler üstü bir aracı olarak rolüne ilişkin önceki tartışmalara dayanarak bunları geliştiren makalede İÖ 1. yüzyıl bağlamında yabancı bir bireyi onurlandırması açısından biraz sıra dışı olan bu metnin, Geç Helenistik Dönem Frigya’sında kent kültürünün gelişimi hakkında ne ifade edebileceği de incelenmektedir.

Anahtar Sözcükler: Derbeli Antipatros, William Mitchell Ramsay, Akmoneia, Phrygia, onur yazıtları.

 

Kaynakça

 

Coşkun 2018 

A. Coşkun, Prolegomena to the Study of “Warlordism in Later Hellenistic Anatolia”, in T. Ñaco del Hoyo and F. López Sánchez (eds.), War, Warlords, and Interstate Relations in the Ancient Mediterranean, Leiden 2018, 204–230. 

Fröhlich 2002

P. Fröhlich, Les magistrats des cités grecques: image et réalité du pouvoir (IIe s. a.C. – Ier s. p.C.), in H. Inglebert (ed.), Les idéologies et valeurs civiques dans le monde romain. Hommage à Claude Lepelley, Paris 2002, 75–92. 

Fröhlich 2020

P. Fröhlich, Philanthropia in Context: Civic Virtues and Praise of Officials in the Poleis of Hellenistic Asia Minor, in O. Tekin et al. (eds.), Philanthropy in Anatolia through the Ages. Proceedings of the First International Suna & İnan Kıraç Symposium on Mediterranean Civilizations (Antalya March 26–29.03 2019), Istanbul 2020, 13–28. 

Grünewald 2004 

T. Grünewald, Bandits in the Roman Empire. Myth and Reality, London and New York 2004.

Jones 2017

C. P. Jones, Strabo and the “Petty Dynasts”, in L. Cavalier et al. (eds.), Auguste et l’Asie Mineure, Bordeaux 2017, 349–356.

Keil – von Premerstein 1911

J. Keil – A. von Premerstein, Bericht über eine zweite Reise in Lydien, Vienna 1911.

Mack 2015

W. Mack, Proxeny and Polis. Institutional Networks in the Ancient Greek World, Oxford 2015.

Magie 1950

D. Magie, Roman rule in Asia Minor: to the end of the third century after Christ, Princeton 1950.

Mitchell 2018 

S. Mitchell, Dispelling Seleucid Phantoms: Macedonians in Western Asia Minor from Alexander to the Attalids, in K. Erickson (ed.), The Seleucid Empire, 281–222 BC. War within the Family, Swansea 2018, 11–35.

Mitchell 2019

S. Mitchell, Makedonen überall! Die makedonische Landnahme in Kleinasien, in M. Nollé et al. (eds.) Panegyrikoi Logoi. Festschrift für Johannes Nollé, Bonn 2019, 331–352.

Ramsay 1883

W. M. Ramsay, The Cities and Bishoprics of Phrygia, JHS 4, 1883, 370–436.

Robert 1980 

L. Robert, À travers l’Asie Mineure: poètes et prosateurs, monnaies grecques, voyageurs et géographie. Paris – Athènes 1980.

Syme 1939

R. Syme, Observations on the Province of Cilicia, in W. M. Calder and J. Keil (eds.), Anatolian Studies Presented to William Hepburn Buckler, Manchester 1939, 229–332.

Thonemann 2010 

P. Thonemann, The Women of Akmoneia, JRS 100, 2010, 163–178.

Thonemann 2013

P. Thonemann, Phyrgia: an anarchist history, 950 BC–AD 100, in P. Thonemann (ed.), Roman Phrygia, Cambridge 2013, 1–40.

Wright 2008

N. L. Wright, Anazarbos and the Tarkondimotid Kings of Kilikia, AS 58, 2008, 115–125.

Wright 2012

N. L. Wright, The house of Tarkondimotos: a late Hellenistic dynasty between Rome and the East, AS 62, 2012, 69–88.